IEP-家長同意書 台北市教育局老師 2008/1/4
關鍵字 :  

家長同意書

本人已清楚了解貴校資源班為子女                所提供特殊教育服務內容,茲□同意 □不同意 接受資源班輔導,並願意隨時與資源班教師保持密切聯繫,以充份發揮子女的潛能。

         此致

臺北市立        特殊教育推行委員會

 

學生家長:                 簽章

                                           

 
標題 下載數 檔案大小 下載
家長同意書 402 23.50K 臺北益教網 下載
歡迎您提供相關檔案 瀏覽其他範例  
標題 下載數 檔案大小 提供者 分享日期 下載 投票
回首頁 回主題清單畫面